ke Gaál Mózes Általános Osztályos Iskola
Gaál Mózes Általános Iskola
         Barót-Baraolt
Şcoala Gimnazială Gaál Mózes
                  


 
         Iskolánk küldetése:                                                                                                            
 
 
                   "Adj esélyt minden gyereknek, hogy sikeres lehessen az életben"                 

 
 
   Főoldal

 
 
 
 
 
                        
                            

   Előkészítő osztály 2024-2025 

 

   Az iskola története

 

 
Az iskola első írásos  említése 1332- ből való amikor is  a Római Katolikus egyház keretén belül ,, Skólárisok” működtek.
 
Ezekben tanítottak a ,, skóláriusok”, akik a pap segítőtársaként az egyházi szertartásokban is tevékenykedtek.
 
Íme néhány fontosabb mozzanat kronológiája:
 

1490 – megalakul a Kis iskola

1500 – megjelenik a ,, vulgáris”( anyanyelvű ) iskola

1643 – Forró Deák Benedek baróti iskolamester írásos megemlítése

1680 – létrejön az első tanítói fizetett állás

1693 – új iskola épül

 
1777 – Ürményi József vezetésével egy szakcsoport ,, Ratio Educationis ” címmel   reformprogramot készít, melyet majd
 
             életbe is léptetnek
 
1827 -  a „ Nemes Baróti Comunitas” elhatározza szolgálati lakások építését „ egy kántori, egy harangozói és a
 
             gyerekek számára”
 
1834 – Zatureczky István házában Bándi Mózes tanító irányítása alatt megindul a református felekezeti oktatás

1850 – a fiú és leányosztályokat különválasztják

1854 – Csató József lelkész ösztönzésére a tanítók száma megnövekedik

1859 – megkezdik a Református Iskola építését Horváth György tervei alapján

1865 – A Katolikus Népiskola négy tanítóval működik

 
            Megszűnik a református felekezeti oktatás – helyette államilag segélyezett községi iskolát létesít Barót
 
            képviselő testülete

1909 – a Községi Népiskola Állami Népiskolává alakul

 
1919 – az iskola épületét a román katonai parancsnokság utasítására bezárják, az iskolát beszüntetik

1920 – a tanítás átmentődik a Református Fiúiskolába  és a Katolikus Leányiskolába

1924 – létrejön az Állami Gimnázium a két iskola egyesítésével

1935 – kényszerrel bevezetik a román nyelvű oktatást

1940 -  létrejön a „ Baróti Magyar Királyi Állami Polgári Fiú és Leányiskola”

1948 – megszűnik a felekezeti oktatás

1952 -  megkezdi működését a tízosztályos Vegyesiskola

1985 - szétvált a Líceumtól

1993 – iskolánk felvette a Gaál Mózes nevet
 

 
 
 
A pápai Weöres Sándor Általános Iskolával közösen állított kopjafa avatásáról itt olvashat vagy a tevékenység menü alatt